Bröllopskoordinator

jasmin@wedsbyj.se

Hornsbergsvägen 22

112 15 Stockholm

Tel: 070 575 21 51 

ALLMÄNNA TÄVLINGSVILLKOR

Deltagande 

* För att delta i denna tävlingen måste du vara minst 18 år, vara bosatt i Sverige samt acceptera reglerna för tävlingen.

* Endast ett tävlingsbidrag per sökande brudpar godkänns. 

* Ditt kompletta tävlingsbidrag måste vara oss tillhanda senast 26 januari 2020. 

Vinst

* Vinnaren utses av Weds by J. Weds utser vinnaren baserat på det bidrag som anses; 

* Valet av vinnaren kan inte överklagas och Weds by J behöver inte motivera sitt beslut. 

* Vinnaren kommer att bli informerad personligen via telefon eller e-post. 

* Bröllopskoordinationen kan bokas in för genomförande under år 2020/2021/2022.

   Uppdraget ska senast vara genomfört 31 december 2022. 

* Det är inte möjligt att byta ut vinsten mot kontanter eller mot annan egendom.

Datahantering

* De uppgifter du lämnar om dig själv i samband med insändande av bidrag kommer att behandlas för att kunna administrera tävlingen.

I samband med publicering av vinnare av tävlingen kommer personuppgifter (förnamn) och motivering att publiceras på Weds by J's hemsida och sociala medier. Genom att godkänna dessa Allmänna Tävlingsvillkor samtycker du till personuppgiftsbehandling enligt ovan.


 

Önskar du få information om vad som ingår i bröllopskoordinationen, se här.

Har du frågor med anledning av tävlingen, vänligen kontakta jasmin@wedsbyj.se 

  • Black Instagram Icon
  • Black Pinterest Icon
  • Black Facebook Icon